Tampereen seudun startup-selvitys 2023: Startupit tuovat kasvua Tampereelle

Tampereen kaupungin tilaaman startup-selvityksen mukaan startup-yritykset tuovat seudulle elinvoimaa. Selvityksessä tutkittiin seudun nopeaa kansainvälistä kasvua hakevien yritysten liikevaihdon kasvua ja kokoluokkia, työllistävyyttä, rahoituskierroksen vaiheita, kansainvälistymistä ja palvelutarpeita. Tampereen seudun startup-selvitys on vuosittain laadittava katsaus kasvuekosysteemin tilasta.

Tampereella on monipuolisesti nopeaa kansainvälistä kasvua hakea startup-yrityksiä ohjelmisto- ja yrityspalveluissa, pelialalla, cleantech, biotalous ja energia -alalla, terveydenhuolto ja terveysteknologia -alalla ja tieteellisten ja teknisten innovaatioiden alalla.

  • Tulosten mukaan Tampereen seudun startupit ovat liikevaihdoltaan yhteensä yli 150 M€ ja ne työllistävät yli 1100 työntekijää. Kasvuvaikutus on selvästi nähtävissä, kertoo tutkimuspäällikkö Tommi Uitti Tampereen startuptukiyhdistyksestä.

Viime vuosien kasvua hidastavista pandemian ja kriisien ajoista huolimatta toteutunut nykyisten startup-yritysten liikevaihdon kasvu on ollut +129 % vuodesta 2020 lähtien. Liikevaihdon kasvuennusteet ovat hyvin positiiviset. Selvityksen mukaan nuorten startup-yritysten toiminnassa näkyvät kansainvälisyys, digitaalisuus ja kestävyys. Millenniaalit ovat lähihistorian yrittäjähenkisimpiä.

Startupit kansainvälistymässä

Startup-yritykset ovat nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtääviä yrityksiä. Erityisen voimakkaasti kohdemaina korostuvat Ruotsi, Saksa, USA, Norja, Tanska ja Iso-Britannia. Avuksi startupit tarvitsevat kasvaakseen tehokkaat kansainvälistymisen, verkottamisen ja yritysrahoituksen palvelut.

Startupit kaipaavat aktiivista tukea paikallisen startup-yhteisön verkostoista. Selvityksen mukaan Tampereen startup-talo Platform6 on edistänyt startup-yritysten syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Samalla edesautetaan sijoittajien houkuttelua ja pääomasijoitusten hankkimista seudulle.

  • Startup-yrittäjien ja sijoittajien kohtaamistapahtumilla ja monipuolisilla kansainvälistymis- ja rahoituspalveluilla on kriittinen merkitys yritysten nopean kansainvälistymisen tueksi, kasvupalvelujohtaja Irene Impiö kertoo.

Tampereen kaupungin startup-selvityksen mukaan startup-yritykset tuovat seudulle elinvoimaa. Startup-ekosysteemin hyvinvointi on tärkeää, koska siten seudulle on syntynyt kasvuyritysten menestystarinoita. Startup-yritykset ilmaisivat selvityksessä yksimielisesti tyytyväisyytensä Tampereen seutuun yritysten toimintaympäristönä ja antoivat sen arvosanaksi vähintään erinomaisen tai hyvän.

  • Tampereen vetovoima ja tyytyväisyys kaupunkiseutuun on kunnossa, sanoo Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen.

Tampereen seudun startup-ekosysteemiin osallistumalla nopeaa kasvua tavoittelevat yritykset saavat rahoitusneuvontaa, liiketoiminnan ja kasvun sparrausta, ajankohtaisia webinaareja ja koulutuksia, kansainvälistä verkottamista, kohtaamisia ja ohjausta oikeisiin palvelukanaviin.

Fakta

  • Tampereen seudun startup-selvitys on vuosittain Tampereen kaupungin tilauksesta laadittava katsaus kasvuekosysteemin tilasta, ja selvitys on laadittu kuudennen kerran.
  • Selvityksen tavoitteena on selvittää startup-yritysten määrä Tampereen seudulla ja kerätä sekä analysoida ajankohtaista tietoa yritysten tilanteesta.
  • Yritysten tiedot kerättiin luottamuksellisesti sähköposti-, puhelin- tai muulla haastattelukontaktilla. Raportti liitteineen on julkaistu verkkosivuilla.

Tampereen seudun startup-selvitys 2023 -latauslinkki

Lataa Tampereen seudun startup-selvitys 2023 (PDF, 1,8 MB)


Lisätiedot

Kasvupalvelujohtaja, Tampereen kaupunki
Irene Impiö
irene.impio@tampere.fi
+358 50539 2943

Elinkeinojohtaja, Tampereen kaupunki
Timo Antikainen
timo.antikainen@tampere.fi
+358 5032 11279

Tutkimuspäällikkö
Tommi Uitti
tommi.uitti@tuni.fi
+358 40367 5698